Pembinaan Item

Langkah-langkah Pembinaan JSI


PERLUNYA  JSI

  • Memastikan sah dari segi isi kandungan & objektif pengajaran
  • Ujian akan lebih terancang dan rapi
  • n Menentukan pemberatan soalan berdasarkan pentingnya tajuk
  • Menstabilkan taraf dan aras kesukaran (kebolehpercayaan)  
  • n Ujian yang sama boleh dibina oleh orang lain sebagai panduan
No comments:

Post a Comment